Muzika NA SEJPECH
více zde »
Roušky na úřadech s platností od 28.7.2020
více zde »
Obnova návesní kaple Borečnice
více zde »
Výzva k vyzvednutí vozidla
více zde »
Výměna elektroměrů za chytré Smartmetery
více zde »
Termíny kontejnerů na bioodpad v osadách rok 2020
více zde »
Nové sportoviště v Topělci
více zde »
Rezervace tělocvičny pro veřejnost
více zde »
Stručný přehled poplatků pro rok 2020 v obci Čížová a v dalších šesti místních částech (Bošovice, Borečnice, Krašovice, Nová Ves, Topělec, Zlivice)
více zde »
Potvrzení přijetí petice (Nesouhlas s provozováním letů bezpilotních letadel firmy PRIMOCO UAV) a informace o dosavadním postupu KHS Jč. kraje
více zde »
Reakce na petici - "Nesouhlas s provozováním letů bezpilotních letadel firmy PRIMOCO UAV na správním území obce Čížová a správním území města Písku"
více zde »
Oprava MK K fabrice
více zde »
Rekonstrukce lesních cest: 1.Kosejřín, 2. Borečnice-Tlučka- dotace SZIF
více zde »
Rekonstrukce polních cest: 1. Skrejšov, 2. Bošovice-Císadlovice-dotace SZIF-
více zde »
Stavba cyklostezky Císadlovice - Krašovice
více zde »
Změna "Infokanálu obce" - Mobilní rozhlas
více zde »
rekonstrukce lesní cesty dotace SZIF
více zde »
Studie využití zámku
více zde »
Provozní řád multifunkčního sportovního areálu Čížová
více zde »
Pravidla pro nahlížení do kopií obecních kronik
více zde »

Zajímavosti v obci Čížová


Záchranná stanice živočichů Makov

Záchranná stanice živočichů Makov

Nová Ves 10, Čížová
Telefon: +420 382 279 159
Mobil: +420 724 090 220
E-mail: csop.makov@volny.cz
více informaci http://www.cizova.cz/makov

Záchranná stanice živočichů Makov se nachází asi 7 km od města Písku. Stanice je umístěna v areálu hájenky Makov. Současná rozloha činí cca 4000 m2. V dnešní době je vybudováno 8 expozičních voliér, 5 komnat pro mláďata, 4 kryté přístřešky, 3 chovné komory, 2 karantenní a 2 zazimovací komory, 1 vypouštěcí voliéra. Mezi další vybavení patří odchovna a přípravna potravy. Stanice soustřeďuje poraněné, nemocné živočichy , pečuje o opuštěná mláďata a poskytuje jim odborné ošetření, léčení a umožňuje jejich návrat do vhodných biotopů. Stanice dále spolupracuje na odchovu a vypouštění sovy pálené do volné přírody. Velký důraz je kladen na vzdělávací a výchovnou činnost. Stanice pořádá přednášky a besedy pro děti. Tato stanice spolupracuje s Hasičským záchranným sborem v Písku, Městskou policií v Písku a ve Vodňanech při odchytu zraněných a zesláblých živočichů. V ekologické výchově spolupracuje se zoologem Prácheňského muzea v Písku RNDr. Karlem Peclem, stanicí při AOPK Pavlov, ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou, záchranou stanicí v Rokycanech a dalšími. Tato stanice je hojně navštěvována jak dětmi z mateřských a základních škol, tak i ostatními turisty. Vhodné též i jako zastavení na výletě pro cykloturisty.Tréninkové středisko koní Bošovic

Tréninkové středisko koní Bošovice


Bošovice 13
398 31 Čížová
Telefon: +420 608 958 833
E-mail: luka@lukaracing.cz
více informaci http://www.lukaracing.cz

  • unikátní polytracková dráha - jediná v ČR, v přípravě travnaté cvalové dráhy a pískovo - hliněná cvalová dráha, celkem přes 5km drah
  • krytý kolotoč
  • nové, prostorné a plně vybavené boxy
  • krytá hala 40x15m
  • mycí box s teplou vodou
  • možnost vyjížděk do okolí, přípravy v kopcích
  • výběhy, k tréninkovému centru patří 40ha půdy
  • komfortní zázemí pro majitele, zařízený byt, společenská místnost