Dočasná změna otevírací doby pro veřejnost pošta Čížová ve dnech: 29.3-3.4.2023
více zde »
S veselou bídou za Olafem
více zde »
Jarní Čížovský Oktoberfest - 1. ročník soutěže v opékání selat
více zde »
veř. vyhláška-povolení zvl. užívání a uzavírky
více zde »
stavba-výstavba kabelového vedení NN v k.ú. Krašovice u Čížové
více zde »
Pojízdná prodejna masa - FARMA LIŠKA
více zde »
Kurz podnikání
více zde »
Zápis žáků do 1. třídy základní školy pro školní rok 2023/2024 ZŠ Čížová
více zde »
Informace o zahájené stavbě kanalizace
více zde »
ROČNÍ POPLATKY 2023
více zde »
Nedostatečně identifikovaní vlastníci - seznam parcel
více zde »
Virtuální prohlídka ZŠ a MŠ Čížová
více zde »
Studie využití zámku
více zde »
Provozní řád multifunkčního sportovního areálu Čížová
více zde »
Pravidla pro nahlížení do kopií obecních kronik
více zde »