Zápis do 1. třídy bez přítomnosti dětí
více zde »
Nouzový stav-úprava pracovní Flop Čížová
více zde »
Nouzový stav - úprava provozní doby pošty Čížová
více zde »
Nouzový stav-Rozhodnutí starosty obce Čížová č.2/2020-zákaz vstupu do provozoven bez ochranných prostředků
více zde »
Nouzový stav - uzavřená sportovistě
více zde »
Nouzový stav - Rozhodnutí starosty obce Čížová
více zde »
Nouzový stav - uzavření Infocentra
více zde »
Nouzový stav-úřední hodiny OÚ Čížová
více zde »
Výběrové řízení-administrativní pracovnice a účetní Obecního úřadu Čížová
více zde »
Nové sportoviště v Topělci
více zde »
Rezervace tělocvičny pro veřejnost
více zde »
Stručný přehled poplatků pro rok 2020 v obci Čížová a v dalších šesti místních částech (Bošovice, Borečnice, Krašovice, Nová Ves, Topělec, Zlivice)
více zde »
Potvrzení přijetí petice (Nesouhlas s provozováním letů bezpilotních letadel firmy PRIMOCO UAV) a informace o dosavadním postupu KHS Jč. kraje
více zde »
Reakce na petici - "Nesouhlas s provozováním letů bezpilotních letadel firmy PRIMOCO UAV na správním území obce Čížová a správním území města Písku"
více zde »
Oprava MK K fabrice
více zde »
Rekonstrukce lesních cest: 1.Kosejřín, 2. Borečnice-Tlučka- dotace SZIF
více zde »
Rekonstrukce polních cest: 1. Skrejšov, 2. Bošovice-Císadlovice-dotace SZIF-
více zde »
Stavba cyklostezky Císadlovice - Krašovice
více zde »
Změna "Infokanálu obce" - Mobilní rozhlas
více zde »
rekonstrukce lesní cesty dotace SZIF
více zde »
Studie využití zámku
více zde »
Provozní řád multifunkčního sportovního areálu Čížová
více zde »
Pravidla pro nahlížení do kopií obecních kronik
více zde »